U 2022. veće potpore za samozapošljavanje, povratnicima subvencije za preseljenje

U 2022. veće potpore za samozapošljavanje, povratnicima subvencije za preseljenje
Photo Credit: Canva

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o usvajanju Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera u 2022. godini, s ciljem da se u mjere aktivne politike zapošljavanja uključi više od 27.000 korisnika, piše Privredni.hr.

Program mjera aktivne politike zapošljavanja u sljedećoj godini uključuje potpore za zapošljavanje, potpore za pripravništvo, potpore za pripravništvo u javnim službama, potpore za samozapošljavanje, potpore za usavršavanje, obrazovanje i osposobljavanje, javni rad i stalni sezonac, a cilj je u mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini uključiti više od 27.000 korisnika.

Najvažnije novosti koje donosi program mjera APZ-a u 2022. u odnosu na 2021. godinu su: veći iznos potpora za samozapošljavanje, veći iznos potpora za zapošljavanje i pripravništvo, širi spektar prihvatljivih ciljanih skupina korisnika s naglaskom na ranjive skupine te produženo trajanje potpore za pripravništvo do 24 mjeseca i za zapošljavanje do 24 mjeseca.

Također, novost je i administrativno rasterećenje korisnika prilikom apliciranja za mjere aktivne politike zapošljavanja, nova podmjera potpore za samozapošljavanje Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku te mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Kako se pojašnjava u priopćenju HZZ-a, cilj podmjere Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku jest osigurati potrebnu kvalificiranu radnu snagu u većem dijelu
RH, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima, s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnoga radnog stanovništva iz inozemstva.

Ciljane skupine su korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a u skladu s odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Druga su skupina hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz zemalja Europskoga gospodarskog prostora (EGP-a) neovisno o razini obrazovanja, a koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u zemljama EGP-a ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju putem mjere potpora za samozapošljavanje unutar šest mjeseci od povratka / reguliranog prebivališta.

Visina subvencije za korisnike iz ciljane skupine 1. uključuje ukupni iznos za troškove preseljenja u iznosu od 25.000 kkuna, a za korisnike iz ciljane skupine 2. ukupni iznos za troškove preseljenja u iznosu od 50.000 kuna.

Kad je riječ o mjerama financiranim iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, to su potpore za samozapošljavanje te potpore za zapošljavanje i pripravništvo u kojima se uvećanim iznosom financiraju zahtjevi koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnoga radnog mjesta.

Detaljnije objašnjenje kriterija za zelena i digitalna radna mjesta te uvjeti i kriteriji dodjele potpora kao i online predaja zahtjeva za sve mjere iz programa mjera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini bit će dostupni od 1. siječnja 2022. na mrežnoj stranici www.mjere.hr.

Podijeli objavu sa prijateljima:

Facebook

IZ KATEGORIJE:

PRATITE NAS

najnovije objave:

Radio EUROSTAR

Umag - Buje - Novigrad

Umag, Hrvatska
[wpdts-date], [wpdts-time]
Previous slide
Next slide