Grad Umag i Udruga GOLDI potpisali Ugovor o sufinanciranju aktivnosti

Grad Umag i Udruga GOLDI potpisali Ugovor o sufinanciranju aktivnosti

Nakon što je potkraj 2020. godine, na inicijativu volonterki koje su se bavile skrblju o napuštenim životinjama, osnovana Udruga za zaštitu životinja Goldi, čime su stvoreni preduvjeti za sustavnije rješavanje pitanja nezbrinutih životinja na našem području, gradonačelnik Bassanese i predsjednica Udruge Gordana Žužić, potpisali su Ugovor o sufinanciranju aktivnosti udruge tijekom 2021. godine, u iznosu od 50.000,00 kuna. 

Sredstva koja će doznačiti Grad Umag, Udruga će moći utrošiti na pokrivanje troškova aktivnosti poput nabave hrane, pijeska, lijekova i dr. Financiranje tih aktivnosti do sada nije bilo moguće iz razloga što na području Umaga već duži niz godina nije postojala aktivna udruga za zaštitu životinja.

Neovisno o tome, Grad Umag će i dalje nastaviti s direktnim financiranjem kastracije i sterilizacije napuštenih životinja, posebice mačaka kojih je na području Umaga najviše, a za koju svrhu će tijekom 2021. godine biti izdvojeno 85.000,00 kuna. Volonterke Udruge u tom dijelu skrbi o napuštenim životinjama, imaju značajnu ulogu budući svoje vrijeme velikim dijelom troše na hvatanje napuštenih životinja (većinom mačaka), njihovu kastraciju, odnosno sterilizaciju te dalje njihovo svakodnevno hranjenje i skrb do pronalaska trajnog smještaja kod udomitelja

Veliku ulogu u postupku skrbi o životinjama imaju i umaški veterinari koji su uvijek na raspolaganju i pomoći. Sve spomenute aktivnosti provode se s ciljem sprječavanja nekontroliranog razmnožavanja i smanjivanja broja nezbrinutih životinja na našem području, a samim time i troškova proračuna.

Usporedno s time, Grad Umag i Udruga Goldi su zajedno izradili informativno-edukativne letke kojima se građane educira o važnosti kastracije, ali i informira o obvezama koje vlasnici životinja imaju te o mogućnostima udomljavanja napuštenih životinja.

Prilikom potpisivanja Ugovora o sufinanciranju Udruge, gradonačelnik Grada Umaga i njegovi suradnici razgovarali su s voditeljicama Udruge i o budućim planovima na području zaštite životinja.

Naime, kako bi skrb o životinjama na određenom području bila potpuna, potrebno je stvoriti i druge uvjete, a jedan od najzahtjevnijih i najznačajnijih je izgradnja skloništa za napuštene životinje. Iako Grad Umag nema zakonsku obvezu izgradnje skloništa, a na području Istarske županije ne postoji sklonište koje bi moglo prihvatiti sve napuštene životinje, Grad Umag je prihvatio inicijativu i pokrenuo konkretne aktivnosti za izgradnju skloništa za životinje. Iako je takvih inicijativa bilo i prije dvadesetak godina, zbog pomanjkanja političke volje i sredstava, konkretnih pomaka nije bilo.

Da bi se izgradnja skloništa za životinje dogodila, bilo je potrebno pronaći adekvatnu lokaciju (dalje od naseljenih mjesta), stvoriti prostorno-planske pretpostavke za izgradnju građevine, izraditi projektnu dokumentaciju te osigurati sredstva za izgradnju.

Zahvaljujući velikoj ljubiteljici životinja i jednoj od volonterki Udruge Goldi Fiorelli Gasparini, koja je Gradu Umagu za realizaciju skloništa za životinje ponudila potpuno besplatno dio parcele u njenom vlasništvu, Grad Umag je izmjenom prostornog plana stvorio jedan od preduvjeta za izgradnju. U skladu s time, gospođa Gasperini je s Gradom Umagom sklopila pismo namjere o darovanju predmetne parcele, a što će biti realizirano nakon postupka parcelacije.

„Obzirom da Grad Umag već duži niz godina potiče dizanje svijesti o zaštiti životinja te je dosad činio sve što je u njegovoj moći kako bi se minimizirao problem napuštenih i zlostavljanih životinja u gradu, veseli nas činjenica da je osnovana Udruga „Goldi“ s kojom aktivno doprinosimo rješavanju dugogodišnjeg problema“ naglasio je gradonačelnik Vili Bassanese te dodao kako je prilikom izmjena prostorno-planske dokumentacije Grad Umag predvidio lokaciju za izgradnju skloništa za životinje, čime će se nastaviti sa sustavnim rješavanjem problema napuštenih i zlostavljanih životinja.

„Azil tako postaje važna karika desetogodišnjeg Plana razvoja Umaga 2021.-2030., no tu priču ne bi mogli pokrenuti bez pomoći i suradnje naših neumornih volonterki, na čelu s predsjednicom Gordanom Žužić i njenom zamjenicom Biljanom Zankola, ali i značajnog doprinosa sugrađanke Fiorelle Gasparini koja je odlučila vlastitom gradu darovati dio nekretnine u svom vlasništvu“ dodao je gradonačelnik.

Svjesni da je pitanje organiziranog skloništa za životinje itekako važno te da se skrb o napuštenim životinjama ne može prepustiti samo udrugama i nesebičnim pojedincima, Grad Umag će odmah krenuti u izradu potrebne dokumentacije, a zatim izradu projekta i ishođenje potrebnih dozvola za gradnju te očekujemo da će projekt vrlo skoro i zaživjeti.

Sklonište će se protezati na površini od 5.000 m2 na nenaseljenom području naselja Kmeti, a na istom će biti smješteni boksovi i prostor za istrčavanje pasa, prostor za smještaj mačaka, kao i prostor za smještaj drugih životinja.
„Unatoč brojnim problemima i poteškoćama, naš se rad nastavlja od 2002. godine.

Kada jednom osjetite patnju životinje, nema stavljanja ključa u bravu, kroči se samo naprijed, nema povratka ni predomišljanja. Ponosni smo što živimo u gradu koji iz godine u godinu ima sve više sluha za tu temu, što se razvija svijest o tome da je jedna civilizacija razvijena koliko i njezin odnos prema životinjama. Neizmjerno smo zahvalni Gradu radi odluke o financijskoj podršci Udruzi. Osim što će nam biti od ogromne pomoći, za nas ima i drugi značaj, jer napokon nismo više sami, već nastavljamo zajednički ka glavnom cilju, a to je sklonište, dostojan privremeni dom svih naših bezdomnih prijatelja“ zaključila je predsjednica Udruge Gordana Žužić.

Podijeli objavu sa prijateljima:

Facebook

IZ KATEGORIJE:

PRATITE NAS

najnovije objave:

Radio EUROSTAR

Umag - Buje - Novigrad

Umag, Hrvatska
[wpdts-date], [wpdts-time]
Previous slide
Next slide