Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava poduzetnicima u 2024. godini

Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava poduzetnicima u 2024. godini
Ilustracija

Na temelju Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Novigrada-Cittanova za 2024. godinu, objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u 2024. godini.

Korisnici potpora ovog Javnog poziva mogu biti pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, što uključuje trgovačka društva, obrte i slobodna zanimanja, izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Novigrad-Cittanova osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Mjere potpore:

1. Potpore novoosnovanim poduzetnicima početnicima i to za: izradu poslovnih planova/investicijskih programa, nabavu informatičke opreme, ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje poduzetničke aktivnosti, nabavu opreme za djelatnost poduzetničke aktivnosti, maksimalno do iznosa od 664 eura. Pravo na potpore imaju trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja otvorena u 2024. godini.

2. Potpore za sufinanciranje pripreme i kandidiranje EU projekata do 50% troška pripreme i kandidiranja projektnog prijedloga, odnosno za troškove koji obuhvaćaju naknade za konzultantske usluge, troškove izrade poslovnih planova, investicijske studije, analizu troškova i koristi, studija izvedivosti, troškove izrade projektno-tehničke dokumentacije i troškove izrade studije utjecaja na okoliš kao oblike potrebne dokumentacije za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, a maksimalno do iznosa od 1.327 eura;

3. Potpore za subvencioniranje dijela troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i za usavršavanja u zanimanju do 50% troškova polaganja ispita odnosno usavršavanja, a maksimalno do iznosa od 265 eura po korisniku najviše za 5 osoba;

4. Potpore za subvencioniranje dijela troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba (najmanje 12 mjeseci neprekidno prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kao nezaposlene osobe) do 50% troškova školarine, a maksimalno do iznosa od 265 eura.

Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika/cu. Zahtjevi za dodjelu bespovratne potpore podnose se Gradu Novigradu-Cittanova, Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo, na propisanim obrascima iz Javnog pozivu (uz traženu i potpunu dokumentaciju). Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Novigrada-Cittanova za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 13.273,00 eura, a najdulje do 31. prosinca 2024. godine.

Sve detalje ovog Javnog poziva možete pogledati OVDJE.

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se u skladu s važećom uredbom Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti odnosno Uredbom Komisije (EU) broj 2023/2831 od 15. prosinca 2023. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

Grad Novigrada-Cittanova

Podijeli objavu sa prijateljima:

Facebook

IZ KATEGORIJE:

PRATITE NAS

najnovije objave:

Radio EUROSTAR

Umag - Buje - Novigrad

Umag, Hrvatska
[wpdts-date], [wpdts-time]
Previous slide
Next slide