Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije Sunčane elektrane u kućanstvima na području Grada Umaga

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članaka 74. i 121. Statuta Grada Umaga-Umago („Službene novine Grada Umaga“ broj 4/21) Gradonačelnik Grada Umaga-Umago objavljuje 

JAVNI POZIV 

za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije „Sunčane elektrane za vlastitu potrošnju u kućanstvima“ na području Grada Umaga-Umago:

Podijeli objavu sa prijateljima:

Facebook

IZ KATEGORIJE:

PRATITE NAS

najnovije objave:

Radio EUROSTAR

Umag - Buje - Novigrad

Umag, Hrvatska
[wpdts-date], [wpdts-time]
Previous slide
Next slide