U Istri u 95,9 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje

Photo credit: Canva

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 6. do 9. lipnja 2023. godine, proveo II. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. 

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 19,6ºC do 24ºC, dok se temperatura zraka kretala od 18 ºC do 26ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 208 mjernih točaka odnosno u 95,9 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 8 mjernih točaka (Novigrad, Novigrad – Zidine; Novigrad, TN Tere – Hotel Maestral; Novigrad, TN Tere – Hotel Laguna; Poreč, Peškera – Lijeva strana uvale; Medulin, AC Medulin – Restoran Financa; Rovinj, AC Valalta – Rt Feliks; Bale, Kolone – Uvala Sv. Jakov; Novigrad, Novigrad – Rivarela), odnosno u 3,7% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 1 mjernoj točki (Poreč, Hotel Riviera – Ispod hotela), odnosno u 0,5% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichiacoli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni putem OVE poveznice.

Podijeli objavu sa prijateljima:

Facebook

IZ KATEGORIJE:

PRATITE NAS

najnovije objave:

Radio EUROSTAR

Umag - Buje - Novigrad

Umag, Hrvatska
[wpdts-date], [wpdts-time]
Previous slide
Next slide