Silvia Cindrić vas poziva na putovanje "Ka horizontu" u svojoj samostalnoj izložbi u Bujama

Izložba renomirane umjetnice Silvie Cindrić pod nazivom “Ka horizontu” otvorit će se 23.05.2024. u 18 sati, u čarobnom ambijentu Kule Sv. Martina.

Posjetitelji će imati priliku uživati u seriji najnovijih radova izvedenih u tehnici akrila na platnu, koji reinterpretiraju klasični motiv pejzaža.

Radovi Silvie Cindrić ističu se kao izražajan kontrapunkt klasičnim panoramama, transformirajući pejzaž u pulsirajuće polje boja i oblika kroz igru s bojama, gustim namazima i svjetlucavim elementima.

Umjetnički izričaj na njenim slikama, poput onog gdje usamljeno drvo stoji na širokim horizontima, može se tumačiti kao simbolika izolacije i otpornosti, sugerirajući snagu i ustrajnost unatoč okolnostima.

Kako se detalji poput stabala i naselja postupno gube, posjetitelji će biti pozvani da dožive intuitivne, oniričke skladove boja i oblika koji Silvia majstorski stvara.

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da zajedno s Silviom Cindrić istražite nove horizonte likovnog izražavanja na ovoj fascinantnoj izložbi.

Silvia Cindrić
Ka horizontu / Verso l’orizzonte

Samostalna izložba / mostra personale
Kula Sv. Martina / Torre di San Martino

Otvorenje / Apertura 23.05.24. 18 h

Izložbu je moguće posjetiti u terminima:

ponedjeljak, srijeda i petak od 16.00 do 20.00 sati
utorak, četvrtak i subota od 10.00 do 14.00 sati

La mostra si potrà visitare in questi orari:

lunedi, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 20.00
martedì, giovedì e sabato dalle 10.00 alle 14.00

Izložba je organizirana u suradnji sa Zajednicom Talijana Buje
La mostra e organizzata in collaborazione con la Comunità degli Italiani di Buie

Silvia Cindrić rođena je 1982. Godine. Nakon osnovne škole upisuje školu Primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli sa usmjerenjem slikarski dizajn. Diplomirala je Dekoraciju na Akademiji likovnih umjetnosti u Veneciji 2011. godine. Izlagala je na raznim skupnim i samostalnim izložbama u Momjanu, Bujama, Umagu, Italiji, Puli te slikarskim kolonijama i 2023. godine na 2. Bijenalu crteža u Puli. Živi i radi u Bujama.

Motiv pejzaža nalazimo u svim razdobljima, često korišteni motiv kod mnogih umjetnika no svaki od njih ga tumači na svoj jedinstven način. Tako i Silvia kroz svoje radove prikazuje motive Istarskih krajolika kroz stilizaciju pretvarajući ih u valovite konfiguracije koje asociraju na brežuljke i nebo u oblacima. Na svakom radu nalazi se pokoji detalj koji nas vraća u realistično predstavljanje pejzaža kao stablo ili građevina. Usamljenost stabla ili nekog drugog detalja izaziva osjećaj mira, tišine i usamljenosti čak se u određenim dijelovima nazire osjećaj melankolije. Autorica koristi tamne tonove u kontrastu sa svijetlim detaljima koji iskaču i daju dojam zrake sunca koja se probija kroz oblake dajući dramatičnost cijelom platnu. Gotovo ujednačeni tonovi koji idu od skoro crne sjene do gotovo bjeline najsvjetlijih detalja odaju mir i tišinu prirode koja nije zagađena zvukovima i užurbanim životom gradova. Ovi pejzaži nam se predstavljaju kao dijelovi mira i spokoja koji svakodnevno prolaze mimo nas dok ih mi u našoj otupljenosti svakidašnjim brigama i obavezama ne stignemo opaziti.

Ova serija radova nastala je u zadnje tri godine. Svoje osjećaje i viđenje krajolika koji je okružuju Silvia prikazuje akrilom na platnu u različitim formatima koji idu od minijaturnih pa sve do velikih dimenzija.

Silvia Cindric è nata nel 1982. Dopo la scuola elementare si iscrive alla Scuola d’Arti applicate e design di Pola, con indirizzo design pittorico. Si diploma in Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 2011. Ha esposto in diverse mostre collettive e individuali a Momiano, Buie, Umago, Italia, Pola e nelle colonie di pittura, e nel 2023 alla 2a Biennale del disegno a Pola. Vive e lavora a Buie.

Il motivo del paesaggio lo ritroviamo in tutti i periodi, motivo spesso utilizzato da molti artisti, ma ognuno di loro lo interpreta in un modo proprio. Cosi anche Silvia nelle sue opere mostra motivi di paesaggi istriani attraverso la stilizzazione, trasformandoli in configurazioni ondulate che ricordano le colline e il cielo tra le nuvole. Ogni opera presenta qualche dettaglio che ci riporta alla rappresentazione realistica del paesaggio come un albero o un edificio. La solitudine di un albero o qualche altro dettaglio evoca una sensazione di pace, silenzio e solitudine, in certe parti si avverte un senso di malinconia. L’autrice utilizza toni scuri in contrasto con dettagli luminosi che risaltano e danno l’impressione che i raggi del sole penetrino tra le nuvole, donando drammaticità all’intera tela. Toni quasi uniformi che vanno dall’ombra quasi nera al quasi candore dei dettagli più luminosi rivelano la pace e la quiete della natura non inquinata dai suoni e dalla vita frenetica delle città. Questi paesaggi ci vengono presentati come parti di pace e tranquillità che ci passano accanto ogni giorno finché noi, intorpiditi dalle preoccupazioni e dagli obblighi quotidiani, non li notiamo.

Questa serie di opere è stata realizzata negli ultimi tre anni. Silvia mostra i suoi sentimenti e la visione del paesaggio che la circonda con acrilici su tela in diversi formati che vanno dalla miniatura ai grandi formati.

Podijeli objavu sa prijateljima:

Facebook

IZ KATEGORIJE:

PRATITE NAS

najnovije objave:

Radio EUROSTAR

Umag - Buje - Novigrad

Umag, Hrvatska
[wpdts-date], [wpdts-time]
Previous slide
Next slide