Eurostar Umag: Pravila nagradnog natječaja “Automat klub Admiral”

Pravila nagradnog natječaja “Automat klub Admiral” 

1. Facebook ne sponzorira, administrira ni na koji način ne podržava ovu promociju te ona s njim nije ni na koji način povezana. Ulaskom u Kreativni natječaj, potvrđujete da ste suglasni na ustupanje svojih podataka kompanijama INTERIGRE d.o.o, a ne Facebooku.

2. Priređivač Kreativnog natječaja pod nazivom “Automat klub Admiral” (u daljnjem tekstu “Natječaj”) je INTERIGRE d.o.o, Karlovačka cesta 36 B, 10020 Zagreb (u nastavku “Priređivač”). Natječaj se priređuje u cilju promocije Priređivača. Pravila Natječaja (“Pravila”) bit će objavljena na službenoj Facebook stranici (u komentarima nagradne objave i na službenim stranicama Eurostar radija).

3. PRAVO SUDJELOVANJA
Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, punoljetni, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, nalaze se na teritoriju Republike Hrvatske i korisnici su Facebooka (u nastavku „Sudionici“). Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika Priređivača te bilo koja druga osoba povezana s ovim Natječajem ne mogu sudjelovati u Natječaju. Sudionici Natječaja ne mogu biti pravne osobe.

4. TRAJANJE NATJEČAJA
Natječaj se održava u razdoblju od 05.05. – 13.05.2021. KAKO SUDJELOVATI? Za vrijeme trajanja Natječaja na Facebook stanici EurostarUmag i web adresi
www.facebook.com/eurostarumag.hr objavit će se poziv/post na sudjelovanje u Natječaju. Svakog dana biti će objavljen novi poziv za sudjelovanje, ukupno njih pet (5). Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je odgovoriti na nagradno pitanje. Sudjelovati se može u komentarima Facebook objave ili zvanjem u eter na broj 742 626. Za zadatak imate opisati nam svoju najveću pegulu/peh ili nam objasniti kako i zašto vas prati nesreća. Isti Sudionik može sudjelovati u Natječaju neograničenim brojem prijava.

5. ODABIR DOBITNIKA
Istekom razdoblja prijave za Natječaj, članova žirija će odabrati nasmiješniju prijavu kao pobjedničku. Dobitnici će biti objavljen na Facebook stranici te u eteru, svakog dana pri završetku natječaja. Objavljeni dobitnici trebaju administratoru u inbox Facebook stranice ili zvanjem redakcije poslati sljedeće podatke u roku od 48 sati od datuma objave dobitnika: ime i prezime i broj mobitela za potrebe provjere.

6. NAGRADA
Nagrađuje se pet (5) dobitnik/ica, a poklon je Admiral poklon bon od 100 kn. Svakog dana biti će izabran jedan/novi dobitnik. Preuzimanje nagrade: Dobitnik će nagradu direktno preuzeti nagradu u Automat klubu Admiral.

7. Sudionici će biti diskvalificirani iz Natječaja ukoliko se koriste lažnim profilom(ima) kako bi sudjelovali u natječaju. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe sudjelovanja u Natječaju. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje autentične profil slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati svakog Sudionika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se koristi lažnim profilom(ima) kako bi sudjelovao u natječaju.

8. Sve prijave koje se postave u okviru Natječaja, moraju biti slobodne od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Priređivač nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.

9. Priređivač zadržava pravo diskvalificirati Sudionike od sudjelovanja u Natječaju ukoliko su njihove prijave uvredljive na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

10. Sudionici koje sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača Natječaja prema dobitnicima.

11. Priređivač se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korištenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Priređivač neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile niti ukoliko dostavljanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je Sudionik ostavio/la netočni.

12. PUBLICITET I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Osobne informacije koje Sudionici Natječaja dostave kroz Natječaj bit će upotrijebljene za provjeru, slanje nagrada te potvrdu da su primili nagradu u slučaju osvajanja iste. Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici su suglasni da njihovi osobni podaci budu obrađivani i prikupljani od strane Priređivača. Osobni podaci Sudionika će biti obrađivani isključivo sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu provođenja Natječaja i u mjeri i za vrijeme koje je neophodno. Sudionici u svakom trenutku mogu zahtijevati da im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i da zahtijevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje odnosno mogu povući suglasnost za njihovu daljnju obradu, slanjem takvog zahtjeva na e-mail adresu info@radioeurostar.hr. Sudionici prihvaćaju da korištenje nekog od navedenih prava može imati za posljedicu nemogućnost daljnjeg sudjelovanje u Natječaju. Sudionici pristaju na ustupanje svojih osobnih podataka pružateljima usluga i poizvođačima radi izvršenja zadataka za Priređivača u vezi s Natječajem. Sudionici će biti u potpunosti odgovorni za istinitost i točnost informacija i podataka koje dostavljaju.

13. Sudionici pristaju da Priređivač modificira ili na neki drugi način mijenja poslane prijave iz Natječaja ili neki njihov dio. Nadalje, Sudionici pristaju da predane prijave budu objavljene na stranicama trećih osoba i stranicama društvenih mreža. Sudionici sudjelovanjem pristaju na objavu i korištenje njihovog imena za potrebe promocije Natječaja i objave u medijima Priređivača, bez naknade.

14. Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Troškovi prijave za Natječaj putem interneta mogu varirati, stoga vas molimo da aktualne pristojbe provjerite sa svojim pružateljem usluga.

15. Sudionici su odgovorni za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja ili osvajanja nagrade u Natječaju.

16. Sudionici mogu uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj Natječaj emailom na e-mail: info@radioeurostar.hr, uz naznaku Predmet:“ Automat klub Admiral” nagradni natječaj.

17. Priređivač ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti Facebooku ili Facebook stranici EurostarUmag Hrvatska.

18. Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak komentara na Facebooku ili javljanja u redakciju te za kašnjenje, krivo upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle utjecati na elektroničku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

19. Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, bez ikakve odgovornosti, mijenja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Natječaj preko svoje Facebook ili službene web stranice.

20. Kako bi sudjelovali u Natječaju, Sudionici prihvaćaju sve uvjete i pravila Natječaja.

21. ODRICANJE OD JAMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
U niti jednom slučaju Priređivač ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internetske stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posljedične štete koje bi mogle nastati uslijed uporabe ili nemogućnosti uporabe web stranice ili uslijed kršenja bilo kojeg jamstva, sudjelovanja u Natječaju ili na drugome mjestu.

U Umagu, 05.05.2021.

Podijeli objavu sa prijateljima:

Facebook

IZ KATEGORIJE:

PRATITE NAS

najnovije objave:

Radio EUROSTAR

Umag - Buje - Novigrad

Umag, Hrvatska
[wpdts-date], [wpdts-time]
Previous slide
Next slide