Read more about the article Škole u Istri pokrenule inicijativu besplatnih menstrualnih potrepština
Škole u Istri pokrenule inicijativu besplatnih menstrualnih potrepština

Škole u Istri pokrenule inicijativu besplatnih menstrualnih potrepština

  • Post author:
  • Post category:Istra

ISTRA Škole u Istri pokrenule inicijativu besplatnih menstrualnih potrepština Nakon provedenog i objavljenog istraživanja o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj, ova tema je dobila na važnosti i potaknula određene promjene. Prema rezultatima…

Continue ReadingŠkole u Istri pokrenule inicijativu besplatnih menstrualnih potrepština